SVF
Đăng ký
Danh mục

01/05/2020 – CỘT MỐC ĐÁNH DẤU VIỆC CHÍNH THỨC THÀNH LẬP SVF AUSTRALIA

Trong 06 năm qua, SVF đã liên tục nỗ lực nhằm tạo những tác động tích cực lên hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam, hướng tới mục phát triển kinh tế quốc gia thông qua hai công cụ: đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp. Đặc biệt, nguồn lực tri thức Việt tại các quốc gia khác trên thế giới được xem là một trong những nguồn lực không thể thiếu cho việc biến tầm nhìn ấy trở thành hiện thực.
 
Ngày 01 tháng 05 năm 2020 đánh dấu việc SVF Australia chính thức được thành lập với sứ mệnh thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt tại Australia, thông qua các trụ cột hoạt động chính: nâng cao năng lực doanh nhân doanh nghiệp người Việt tại Australia, ươm mầm thế hệ tài năng tri thức trẻ người Việt và kết nối đầu tư, hướng đến việc thúc đẩy chia sẻ tri thức Việt - Úc đóng góp vào tầm nhìn chung: phát triển kinh tế đất nước.
 
- Hãy cùng theo dõi fanpage:
để cập nhật những thông tin mới nhất về các hoạt động của SVF Australia.
Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về