SVF
Đăng ký
Danh mục

Chương trình huấn luyện Chuyên gia và Giảng viên nguồn cho Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Nhằm nâng cao năng lực thực thi chiến lược cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp địa phương, Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) xây dựng chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, NISD cùng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tổ chức Chương trình Huấn luyện Chuyên gia và Giảng viên nguồn cho Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

 

Thông tin về Chương trình:

 

Thời gian: ngày 15 - 17/10/2020

Địa điểm: Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR- VT. 

Địa chỉ: số 04 đường Xuân Diệu, phường 7, thành phố Vũng Tàu.

 

🔥 Đăng ký tham gia tại: http://tiny.cc/dangkythamdu

 

👥 Đối tượng tham gia: 

 • Cán bộ quản lý chuyên trách chịu trách nhiệm cho các hoạt động hỗ trợ ĐMST & KN tại địa phương, khu vực và các trường học 

 • Cán bộ phụ trách vận hành trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm (Incubator) và trung tâm tăng tốc (Accelerator) được trang bị kiến thức bài bản về hệ sinh thái ĐMST & KN để ứng dụng vào thực tế công việc

 • Các cá nhân và đại diện tổ chức quan tâm, muốn đầu tư xây dựng các chương trình hỗ trợ ĐMST & KN

 • Các cố vấn, chuyên gia, tư vấn viên quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp khởi nghiệp nói riêng và tất cả các cấu phần của HST ĐMST & KN nói chung.

 • Các cá nhân mong muốn trở thành Chuyên gia trong mạng lưới cố vấn cho hệ sinh thái toàn quốc

 • Các cá nhân và giảng viên quan tâm đến đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.


Với mục đích:

 • Cung cấp kiến thức nền tảng về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho các giảng viên, các cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp, cung cấp các công cụ thực hành về tư vấn khởi nghiệp.

 • Đào tạo giảng viên và chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;

 • Tạo điều kiện kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về hỗ trợ khởi nghiệp giữa các cá nhân, các đơn vị tại tỉnh.

 • Sau chương trình tập huấn, mỗi đơn vị, cá nhân có thể chủ động chọn thực hiện hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ liên quan đến khởi nghiệp tại đơn vị.

 

📌 Nội dung chương trình

 • Tổng quan về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 • Phân biệt doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

 • Tư duy khởi nghiệp, Khởi nghiệp tinh gọn;

 • Sáng tạo ý tưởng và tạo lập ý tưởng, tư duy thiết kế (Design Thinking);

 • Khung Mô hình kinh doanh (Business Model Canvas);

 • Xây dựng kế hoạch hành động cá nhân.

 

☘️ Phương pháp huấn luyện: 

Kết hợp giữa cung cấp kiến thức kỹ năng mới với thảo luận vào tình huống, vấn đề cần giải quyết cụ thể của học viên, giúp học viên tự sáng tạo giải pháp và sử dụng phương pháp huấn luyện (Coaching) để giúp học viên chủ động tìm được các giải pháp và thực hiện.

 

✍🏻 Đăng ký tham gia: quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 10/10/2010 tại: http://tiny.cc/dangkythamdu.

 

Giới thiệu NISD

Là một đề án của Startup Vietnam Foundation - Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam. Với cam kết tạo ra tác động tích cực đến phát triển Việt Nam bền vững thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển doanh nhân – doanh nghiệp, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam (SVF) đã phát triển chương trình “Phát triển Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia” (NISD) dựa trên nền tảng phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp địa phương.

 

Các hoạt động chính của NISD là:
👉🏻 Nghiên cứu, hệ thống hoá các nguồn lực;
👉🏻 Nâng cao nhận thức, xây dựng và kết nối các thành tố;
👉🏻 Thiết kế & hỗ trợ vận hành các chương trình ươm tạo;
👉🏻 Kết nối các hoạt động liên kết vùng;
👉🏻 Tư vấn quản trị thực thi và nâng cao năng lực thực thi.

 

Về chương trình Phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia: https://www.facebook.com/nisd.svf

 

#NISD #ToT

-----------------

Thông tin liên hệ:

Email: startup.brvt@gmail.com | http://startup.baria-vungtau.gov.vn/ 

Điện thoại: 0254.650.1999 / 0933762926 (Bà Trần Thị Thắm Ngọc).

 

-----------------
Về Startup Vietnam Foundation: svf.org.vn
Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@svf.org.vn
#SVF #ForYouForVietnam 

Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về