SVF
Đăng ký
Danh mục

Chương trình ươm tạo dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre 2019

CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP TỈNH BẾN TRE 2019

- Nhằm Hỗ trợ dự án kiểm chứng ý tưởng và sản phẩm;
- Hỗ trợ dự án xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh doanh;
- Mở rộng tầm nhìn và nâng cao năng lực của các nhà sáng lập dự án và
- Hỗ trợ nguồn lực phát triển, kết nối cố vấn khởi nghiệp, kết nối nhà đầu tư sau khi tốt nghiệp
Startup Vietnam Foundation (SVF) phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình “Ươm tạo dự án khởi nghiệp tỉnh Bến Tre 2019”.

Tham gia chương trình, các dự án sẽ được cung cấp các kiến thức thực tế thông qua Chuỗi đào tạo 1: từ ngày 5 - 7/12/2019 và Chuỗi đào tạo 2: ngày 12 và 13/12/2019.

Đặc biệt, các dự án sau khi tham gia chuỗi đào tạo sẽ được chọn lọc để trình bày về ý tưởng, sản phẩm trước các chuyên gia và kêu gọi đầu tư tại Ngày hội kết nối đầu tư sẽ diễn ra vào ngày 14/12/2019.

Hãy theo dõi sự kiện để cập nhật các thông tin tiếp theo về hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp Bến Tre.
Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về