SVF
Đăng ký
Danh mục

[HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP LẦN 2 - TỈNH KONTUM]

[HUẤN LUYỆN KHỞI NGHIỆP LẦN 2 - TỈNH KONTUM]

*English below
🍀 Ngày 12 và 13/12 vừa qua, Startup Vietnam Foundation (SVF) cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư khởi nghiệp tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công lớp Huấn luyện khởi nghiệp lần 2 tỉnh Kon Tum dành cho 100 học viên đến từ các doanh nghiệp, trường cao đẳng, đại học; cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp và những cá nhân quan tâm đến công tác đào tạo khởi nghiệp.

✨ Thông qua chương trình, các học viên đã được hướng dẫn nhận biết kỳ vọng của bản thân, từ đó nhận ra nỗi sợ trong công việc và cuộc sống, xác định nhiệm vụ của chủ doanh nghiệp/ nhà sáng lập; Sự khác biệt giữa startup và doanh nghiệp lớn cũng đã được phân tích để các nhà sáng lập nhận ra những nguyên nhân thất bại thường thấy của startup, từ đó nhận biết được vị trí của dự án và có kế hoạch phát triển phù hợp.
Thông qua chương trình, “tư duy khởi nghiệp” đã được truyền tải đến các học viên. SVF tin rằng đây là một công cụ đắc lực để các học viên đạt được những bước tiến vượt bậc và mang đến cho dự án những thành tựu xuất sắc trong tương lai.

Trân trọng cảm ơn hai vị diễn giả, ông Hoàng Đức Minh - Sáng lập viên và CEO tại Wake It Up và bà Hoàng Thị Kiêu Huyền - Trưởng đại diện SVF tại Hà Nội đã đồng hành cùng chương trình nâng cầm các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.
---
🍀 On 12 and 13/12, Startup Vietnam Foundation (SVF) successfully organized the 2nd Kon Tum Start-up Training class.
✨ Trainees were instructed to recognize their own expectations, thereby recognizing fear in work and life, identifying the duties of the business owners/ founders; The differences between startups and big businesses have also been analyzed so that founders identify the common causes of startup failures, thereby identifying the situation of the project and having appropriate development plans.
Through the program, "entrepreneurship mindset" was conveyed to the students. SVF believes that this is an effective tool for trainees to make great progress and bring to the project excellent achievements in the future.

Sincerely thanks to the our great speakers, Mr. Hoang Duc Minh - Founder & CEO at Wake It Up and Ms. Hoang Thi Kieu Huyen - Chief Representative of SVF in Hanoi for accompanying to raise up Vietnamese startups.
---
Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@startupfoundation.org.vn

Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về