SVF
Đăng ký
Danh mục

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA UBND TỈNH KON TUM & STARTUP VIETNAM FOUNDATION

Nhằm chính thức đánh dấu việc hợp tác xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (HST KN DMST) tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020 – 2025, LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC giữa UBND tỉnh Kon Tum và Startup Vietnam Foundation (SVF) sẽ diễn ra với thông tin chi tiết như sau:
Thời gian: ngày 20 tháng 02 năm 2020
Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh Kon Tum
Thành phần tham dự:
- Đại diện Startup Vietnam Foundation (SVF);
- Đại diện UBND tỉnh Kon Tum;
- Đại diện các Sở Ban ngành, UBND TP.Kon Tum, Tỉnh Đoàn Kon Tum;
- Đại diện các đơn vị đào tạo, đơn vị báo chí và các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp địa phương.
Sự kiện là bước tiếp nối hành trình xây dựng HST KN DMST địa phương của SVF, mang đến những nguồn lực, cơ hội để nâng cao năng lực nền kinh tế tại tỉnh Kon Tum và hướng đến kinh tế phát triển bền vững.
SVF trân trọng cảm ơn vì niềm tin của các đơn vị lãnh đạo, các tổ chức đã đồng hành cùng SVF và cho SVF cơ hội đồng hành để cùng nhau xây dựng và phát triển HST KN DMST Việt Nam, để cùng nhau lan tỏa tinh thần FOR YOU, FOR VIETNAM.
---
Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@svf.org.vn
# SVF #ForYouForVietnam #SVFImpact #SVFConnect #SVFEmpower
Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về