SVF
Đăng ký
Danh mục

LỚP ĐÀO TẠO VÀ CUNG CẤP KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, KINH NGHIỆM KHỞI NGHIỆP THÚC ĐẨY VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH KONTUM 2020

 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kontum phối hợp tổ chức “Lớp đào tạo cung cấp kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Kon Tum năm 2020” cho Lãnh đạo và quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Chủ những đề án, ý tưởng khởi nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận theo quy định tại tỉnh Kon Tum nhằm huấn luyện về tư duy quản trị, kỹ năng bán hàng và kết nối thương mại.
 
👉 Thông tin về lớp đào tạo:
⏰ Thời gian: ngày 21-22-23/10/2020 (Sáng 07:30-11:30, Chiều 13:30-17:00)
🌐 Địa chỉ: Số 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
🏢 Địa điểm: Tại thành phố Kontum, tỉnh Kontum
Đăng ký tham gia tại: https://bitly.com.vn/eLfe8
 
Đối tượng tham gia:
👉 Chủ doanh nghiệp và trưởng bộ phận thuộc các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ hoặc thành lập dưới 5 năm.
👉 Chủ dự án và các thành viên dự án khởi nghiệp.
👉 Cá nhân đang bắt đầu kinh doanh và mong muốn mở rộng thành lập, vận hành doanh nghiệp.
👉 Cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp; Hạt nhân truyền cảm hứng khởi nghiệp cho thanh niên;
👉 Giảng viên thuộc các trường Cao Đẳng, Đại học; Chuyên gia có kinh nghiệm về quản trị và điều hành kinh doanh thuộc các ngành, lĩnh vực; Cán bộ làm công tác hỗ trợ khởi nghiệp cấp tỉnh, thành phố, huyện thị.
Số học viên: 70 người
 
🎯 Với mục đích:
👉 Cung cấp kiến thức nền tảng về tư duy quản trị, kỹ năng bán hàng và kết nối thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở địa phương.
👉 Đào tạo giảng viên và chuyên gia đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp;
👉 Tạo điều kiện kết nối, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm giữa các cá nhân, các đơn vị tại tỉnh.
👉 Sau chương trình tập huấn, mỗi đơn vị, cá nhân có thể chủ động chọn thực hiện hoạt động huấn luyện, tư vấn, hỗ trợ liên quan đến tư duy quản trị, kỹ năng bán hàng và kết nối thương mại tại đơn vị.
 
📚 Nội dung chương trình:
BUỔI 1️⃣: QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VÀ TÀI CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP
👉 Hoạch định mục tiêu (KPI) và quản trị chiến lược bằng Balanced Scorecard (BSC)
👉 Quản trị tài chính tối ưu cho doanh nghiệp
BUỔI 2️⃣: CÁC VẤN ĐỀ VỀ SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG VÀ THỊ TRƯỜNG
👉 Xác định chân dung khách hàng và phân khúc thị trường
👉 Thiết kế sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng
BUỔI 3️⃣: THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI HÓA SẢN PHẨM
👉 Xây dựng nhận diện thương hiệu và thiết kế bao bì sản phẩm
Đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong công tác bán hàng
Phương pháp đào tạo:
👉 Kết hợp giữa cung cấp kiến thức kỹ năng mới với thảo luận vào tình huống, vấn đề cần giải quyết cụ thể của học viên, giúp học viên tự sáng tạo và chủ động tìm được các giải pháp thực hiện.
✍🏻 Đăng ký tham gia: học viên quan tâm đăng ký tham dự trước ngày 20/10/2020 tại: https://bitly.com.vn/eLfe8
------------------------------
[GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA (NISD)]
Là một đề án của Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và công nghệ Việt Nam - Startup Vietnam Foundation. Với cam kết tạo ra tác động tích cực đến phát triển Việt Nam bền vững thông qua các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, phát triển doanh nhân – doanh nghiệp. Trong quá hình hoạt động hiện tại, SVF nói chung và NISD nói riêng đã đạt được những thành tựu đáng tự hào như: 8 địa phương là đối tác thực hiện chiến lược xây dựng Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp, 27 tỉnh thành được kết nối với các nguồn lực cần thiết; và nhận được bảo trợ từ USAID trong việc nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương.
Các hoạt động chính của NISD:
👉🏻 Nghiên cứu, hệ thống hoá các nguồn lực hệ thống đổi mới sáng tạo cấp địa phương;
👉🏻 Nâng cao nhận thức, xây dựng và kết nối mỗi thành phần trong Hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia;
👉🏻 Kết nối các hoạt động liên kết vùng;
👉🏻 Tư vấn quản trị thực thi và nâng cao năng lực thực thi tại địa phương;
------------------------------
Thông tin liên hệ:
👉 Thông tin liên hệ:
🏢 Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kontum
☎️ 02603090457
Thông tin kết nối Chương trình NISD:
Email: nisd@svf.org.vn
☎️ 0903344277 (Ông Lê Minh Nhựt)
------------------------------
Về Startup Vietnam Foundation:
Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@svf.org.vn
Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về