SVF
Đăng ký
Danh mục

SVF VÀ NHỮNG MỐC SON NĂM 2019


🍀 2019 đánh dấu cột mốc 5 năm hình thành và phát triển của Startup Vietnam Foundation. Đây được xem là bước chuyển mình mạnh mẽ khi SVF chính thức công bố tầm nhìn 05 năm tiếp theo: 2020 -2025 đồng thời triển khai nhiều chương trình, hoạt động mang tính chiến lược, tác động sâu rộng lên hệ sinh thái khởi nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

✨ Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những mốc son của Startup Vietnam Foundation năm 2019 và sẵn sàng cho một năm 2020 hứa hẹn tạo ra nhiều giá hơn nữa cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt.
---
Partners & Media Contact Startup Vietnam Foundation (SVF) hello@startupfoundation.org.vn
#SVF #ForYouForVietnam #keymilestone

Share Đăng Ký Tham Dự
Quay về