SVF
Đăng ký
Danh mục
LẦN ĐẦU TIÊN, SVF MANG ĐẾN KHÓA ĐÀO TẠO KIẾN THỨC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP – “NGƯỜI TRỒNG RỪNG 4.0” TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

SVF cung cấp chương trình đạo tạo chuyên sâu về phương pháp luận và kiến thức, nhưng rất thực tế về bài học kinh nghiệm và công cụ triển khai. Học viên của chương trình được cung cấp hệ tư duy, năng lực, công cụ để xây dựng và vận hành các cấu phần của hệ sinh thái như trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, chương trình cố vấn và các chương trình khác.

Quay về