SVF
Đăng ký
Danh mục
[ĐỒNG THÁP] GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN CHO CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO ĐÀN SẾU KHỞI NGHIỆP ĐẤT SEN HỒNG NĂM 2021

Sau hơn 1 tháng triển khai, BTC chương trình đã nhận về rất nhiều các hồ sơ tiềm năng đăng ký tham gia. Bước vào giai đoạn tiếp theo để sẵn sàng khởi động Chương trình, BTC chính thức công bố Hội đồng tuyển chọn của Chương trình ươm tạo Đàn sếu Khởi nghiệp Đất Sen Hồng năm 2021 - những người sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực đánh giá và chọn ra những hồ sơ phù hợp nhất.

[USAID - SPC - SVF] Khóa học Quản lý dự án thuộc Dự án Nâng cao năng lực cấp tỉnh của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID

Nhằm nâng cao năng lực và phát huy tối đa vai trò tham vấn, đề xuất chiến lược địa phương, Startup Vietnam Foundation (SVF) và NISD - National Innovation System Development - một trong 04 chương trình trọng tâm của SVF nhằm phát triển Hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cùng một số đối tác đã tham gia khóa học Quản lý dự án thuộc Dự án Nâng cao năng lực cấp tỉnh (SPC) của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID.

[TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỘ 1 - TP. HỒ CHÍ MINH 2021]

Chương trình huấn luyện chuyên gia, giảng viên nguồn đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2021 cấp độ 01, nằm trong chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Startup Vietnam Foundation tổ chức.

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG KINH DOANH DÀNHCHO DỰ ÁN/DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI ĐỒNG THÁP - CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO ĐÀN SẾU KHỞI NGHIỆP ĐẤT SEN HỒNG NĂM 2021

Chương trình Ươm tạo Đàn Sếu khởi nghiệp Đất Sen hồng được phối hợp thực hiện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) về việc triển khai chương trình phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025.

[NISD - HCM] | CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỘ 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Nhằm nâng cao năng lực thực thi chiến lược cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp địa phương, Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) xây dựng chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI TRỒNG RỪNG 4.0” HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỘ 1 - HÀ NỘI NĂM 2021

Nhằm nâng cao năng lực thực thi chiến lược cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp địa phương, Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) xây dựng chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

USAID VÀ SVF KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Biên bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững giữa USAID và SVF sẽ mở ra cơ hội lớn để hai bên cùng nhau phối hợp trong việc thiết kế, xây dựng và thực thi các chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động của SVF  nhằm tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương, thúc đẩy đối thoại và quan hệ đối tác công tư liên quan đến phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vì sự phát triển kinh tế trong tương lai và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

CÔNG BỐ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH STARTUP VIETNAM FOUNDATION

Sáng ngày 12/01/2021 vừa qua tại trụ sở SVF tại TPHCM đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ thường niên. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Ban Sáng lập kiêm Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ I (2014 - 2019), các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ II (2019 - 2025), các Giám đốc chương trình và các Cố vấn.

Quay về