SVF
Đăng ký
Danh mục
[TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỘ 1 - TP. HỒ CHÍ MINH 2021]

Chương trình huấn luyện chuyên gia, giảng viên nguồn đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh năm 2021 cấp độ 01, nằm trong chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Startup Vietnam Foundation tổ chức.

CƠ HỘI PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG KINH DOANH DÀNHCHO DỰ ÁN/DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TẠI ĐỒNG THÁP - CHƯƠNG TRÌNH ƯƠM TẠO ĐÀN SẾU KHỞI NGHIỆP ĐẤT SEN HỒNG NĂM 2021

Chương trình Ươm tạo Đàn Sếu khởi nghiệp Đất Sen hồng được phối hợp thực hiện trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) về việc triển khai chương trình phát triển Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2020-2025.

[NISD - HCM] | CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỘ 1 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Nhằm nâng cao năng lực thực thi chiến lược cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp địa phương, Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) xây dựng chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

CHƯƠNG TRÌNH “NGƯỜI TRỒNG RỪNG 4.0” HUẤN LUYỆN CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CẤP ĐỘ 1 - HÀ NỘI NĂM 2021

Nhằm nâng cao năng lực thực thi chiến lược cho cán bộ hỗ trợ khởi nghiệp địa phương, Chương trình Phát triển hệ thống Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NISD) xây dựng chuỗi chương trình huấn luyện CHUYÊN GIA, GIẢNG VIÊN NGUỒN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP gồm 4 CẤP ĐỘ tương ứng với 4 giai đoạn phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

USAID VÀ SVF KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM

Biên bản ghi nhớ về hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững giữa USAID và SVF sẽ mở ra cơ hội lớn để hai bên cùng nhau phối hợp trong việc thiết kế, xây dựng và thực thi các chương trình hành động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của các hoạt động của SVF  nhằm tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ địa phương, thúc đẩy đối thoại và quan hệ đối tác công tư liên quan đến phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, vì sự phát triển kinh tế trong tương lai và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.

CÔNG BỐ HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀ BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH STARTUP VIETNAM FOUNDATION

Sáng ngày 12/01/2021 vừa qua tại trụ sở SVF tại TPHCM đã diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản lý Quỹ thường niên. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Ban Sáng lập kiêm Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ I (2014 - 2019), các thành viên Hội đồng Quản lý Quỹ Nhiệm kỳ II (2019 - 2025), các Giám đốc chương trình và các Cố vấn.

SVF VÀ NHỮNG MỐC SON TRONG NĂM 2020

2020 đánh dấu một năm đầy những biến động và thử thách cho cá nhân, doanh nghiệp,và cả các tổ chức, buộc SVF phải ứng biến và thay đổi để phù hợp “bình thường mới". Tuy nhiên, từ ngay trong chính đại dịch, ngay trong chính những khó khăn, đã nhen nhóm những khoảnh khắc tươi sáng, những cơ hội rộng mở không chỉ đến với SVF mà còn cho cả hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Tổng kết Khoá huấn luyện đào tạo Bootcamp trong khuôn khổ của Cuộc thi Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) TP. HCM 2020 - HAI 2020

Với mong muốn tạo ra sân chơi trí tuệ nhân tạo để kết nối, phát triển nguồn nhân lực AI, khuyến khích phong trào làm AI ở Việt Nam mạnh mẽ hơn. Sở KH & CN TP.HCM ban hành kế hoạch triển khai tổ chức cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) TP. HCM 2020 với tên gọi viết tắt là HAI 2020

Quay về