SVF
Đăng ký
GIỚI THIỆU
EDP - Chương trình Phát triển Doanh nhân Khởi nghiệp
Chương trình EDP hướng tới hỗ trợ phát triển doanh nhân khởi nghiệp và các đơn vị ươm tạo trong hệ sinh thái nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam một cách hiệu quả nhất thông qua hoạt động tư vấn, nâng cao năng lực và chuyển giao chương trình đến các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam.
Thông qua nâng cao năng lực của các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp trong hệ sinh thái giai đoạn sớm, EDP kỳ vọng thúc đẩy doanh nhân khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ và bền vững.
MỚI
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
Quay về