SVF
GIỚI THIỆU
IE - Chắp cánh Đầu tư

Chương trình IE hướng tới thu hút nguồn vốn đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp tại địa phương thông qua việc nâng cao kỹ năng gọi vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng và nâng cao năng lực cấu phần đầu tư của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam.

 

 

GIỚI THIỆU
NHÀ ĐẦU TƯ CỦA CHÚNG TÔI
GIỚI THIỆU
OUR STARTUP
SỰ KIỆN
SẮP DIỄN RA
Event "
CÙNG SVF TRAO ĐỔI VỀ TƯ DUY KINH DOANH ỨNG PHÓ MÙA DỊCH"
TẠI SAO
CHỌN CHÚNG TÔI
Quay về