SVF
Coming soon
Coming soon
Cựu Sinh Viên SVF
Hoạt Động Ngoại Khóa

Khách Hàng Nói Về Chúng Tôi

Phan Thiên Định (Mr.)
Chúng tôi rất may mắn khi tiếp cận được với SVF. Sau 1 năm vừa rồi tập trung làm việc với SVF, chúng tôi đã có những chuyển biến rất nhiều trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Trước đây tuy có tập trung làm nhưng tính lan tỏa, chuyên nghiệp vẫn đang thiếu. Chúng tôi tìm cách kết nối các chuyên gia nhưng vẫn rời rạc vì chưa có hệ thống để nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề. Đến khi SVF xây dựng hệ thống thì mới giúp chúng tôi giải quyết khó khăn đó.

Nguyễn Văn Dương (Mr.)
Với nguồn lực và mạng lưới chuyên gia nhiều kinh nghiệm của SVF, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác giữa SVF và Đồng Tháp 2020 - 2025 sẽ góp phần phát triển các dự án khởi nghiệp đi vào chiều sâu theo định hướng của tỉnh, tăng hàm lượng công nghệ, tính mới và yếu tố sáng tạo. Đồng thời chúng tôi cũng rất mong muốn SVF kết nối các chuyên gia tham gia vào các định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Như là chương trình Bàn tròn chuyên gia được tổ chức trong năm 2019 vừa qua.

Nguyễn Bình (Mr.)
Chúng tôi rất mong mỏi sự hiện diện của SVF tại Hệ sinh thái khởi nghiệp của người Việt tại Sydney để hỗ trợ, ươm mầm cho các Startup phát triển ngày càng vượt bậc, mang những thành tựu ấy về ứng dụng cho đất nước Việt Nam.

Phạm Thiện Nghĩa (Mr.)
Chúng tôi rất tự hào về những điều giới trẻ làm được hiện nay. Tầm nhìn và những khát khao của SVF đã truyền cảm hứng và hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị khởi nghiệp của tỉnh.

Quay về