SVF
GIỚI THIỆU
STARTUP VIETNAM
Được thành lập vào năm 2014, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation – SVF) là Quỹ xã hội hóa và phi lợi nhuận đầu tiên hỗ trợ Hệ sinh thái Đổi mới Sáng tạo tại Việt Nam.
 
 
IMPACT ECOSYSTEM
Tạo tác động tích cực lên Hệ sinh thái KN ĐMST Việt Nam
EMPOWER TECHNOLOGY
Chắp cánh công nghệ
CONNECT INVESTMENT
Kết nối giao thương và đầu tư
OUR MISSION
OUR VISION
SVF ACEDEMY
SVF DEVELOPMENT FUND
SVF COMMUNITY
OUR MISSION
FOR YOU. FOR VIETNAM
OUR VISION
Khát khao một Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới bằng công nghệ Việt
SVF ACEDEMY
Code
SVF DEVELOPMENT FUND
HTML
SVF COMMUNITY
Description
KHÁCH HÀNG NÓI VỀ CHÚNG TÔI
XEM TẤT CẢ
Phan Thiên Định (Mr.)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế
Chúng tôi rất may mắn khi tiếp cận được với SVF. Sau 1 năm vừa rồi tập trung làm việc với SVF, chúng tôi đã có những chuyển biến rất nhiều trong công tác hỗ trợ khởi nghiệp. Trước đây tuy có tập trung làm nhưng tính lan tỏa, chuyên nghiệp vẫn đang thiếu. Chúng tôi tìm cách kết nối các chuyên gia nhưng vẫn rời rạc vì chưa có hệ thống để nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề. Đến khi SVF xây dựng hệ thống thì mới giúp chúng tôi giải quyết khó khăn đó.
Nguyễn Văn Dương (Mr.)
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp
Với nguồn lực và mạng lưới chuyên gia nhiều kinh nghiệm của SVF, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác giữa SVF và Đồng Tháp 2020 - 2025 sẽ góp phần phát triển các dự án khởi nghiệp đi vào chiều sâu theo định hướng của tỉnh, tăng hàm lượng công nghệ, tính mới và yếu tố sáng tạo. Đồng thời chúng tôi cũng rất mong muốn SVF kết nối các chuyên gia tham gia vào các định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương. Như là chương trình Bàn tròn chuyên gia được tổ chức trong năm 2019 vừa qua.
Nguyễn Bình (Mr.)
Chủ tịch UAVS, Úc
Chúng tôi rất mong mỏi sự hiện diện của SVF tại Hệ sinh thái khởi nghiệp của người Việt tại Sydney để hỗ trợ, ươm mầm cho các Startup phát triển ngày càng vượt bậc, mang những thành tựu ấy về ứng dụng cho đất nước Việt Nam.
Quay về