SVF
Đăng ký
GIỚI THIỆU
STARTUP VIETNAM

Thành lập từ năm 2014, Startup Vietnam Foundation (SVF) là tổ chức xã hội hóa phi lợi nhuận hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua hai phương tiện: Đổi mới sáng tạo và Hệ tư duy khởi nghiệp.

 

Trọng tâm chính của chúng tôi là phát triển một hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, với phương thức tiếp cận từ dưới lên như sau:

  • Nâng cao nhận thức về đổi mới sáng tạo và tư duy khởi nghiệp của chính quyền địa phương
  • Tăng cường năng lực quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp gia đình, tăng cường mức độ ứng dụng công nghệ và cải thiện bộ kỹ năng kỹ thuật số của họ.
  • Tăng cường mức độ tham gia của các công ty lớn với các doanh nghiệp nhỏ và đang phát triển.
  • Trao quyền cho các chương trình và hoạt động trong tương lai
  • Phát triển cơ sở hạ tầng đầu tư giai đoạn đầu thông qua quan hệ đối tác công tư.
  • Tăng cường mối liên kết giữa các bên liên quan với các chương trình hiện có, để sắp xếp và tối ưu hóa các nguồn lực cho tất cả các mục tiêu giàu ý nghĩa.

 

Chúng tôi đang triển khai các chương trình trọng điểm sau: 

 

IMPACT ECOSYSTEM
Tạo tác động tích cực lên Hệ sinh thái KN ĐMST Việt Nam
EMPOWER TECHNOLOGY
Chắp cánh công nghệ
CONNECT INVESTMENT
Kết nối giao thương và đầu tư
OUR MISSION
OUR VISION
SVF ACEDEMY
SVF DEVELOPMENT FUND
SVF COMMUNITY
OUR MISSION
FOR YOU. FOR VIETNAM
OUR VISION
Khát khao một Việt Nam tỏa sáng trên bản đồ thế giới bằng công nghệ Việt
SVF ACEDEMY
SVF sử dụng phương pháp định tính để đánh giá mức độ trưởng thành của HST theo mô hình 4 giai đoạn, bao gồm: M1 (Community): là giai đoạn kết nối xây dựng cồng đồng trong HST; M2 (Capicity): là giai đoạn nâng cao năng lực các thành tố trong HST; M3 (Collaboration): là giai đoạn tăng trưởng và mở rộng hợp tác sâu trong HST; M4 (Self-Sustainable): là giai đoạn trưởng thành phát triển bền vững, mỗi thành tố trong HST đều có định vị vững vàng và có mô hình phát triển bền vững.
SVF DEVELOPMENT FUND
HTML
SVF COMMUNITY
Description
Quay về